Gradonačelnik izrazio spremnost da podrži implementaciju svih preporuka OCD-a

Preporuke koje je predala inicijativa “Zaštitimo najugroženije građane Novog Pazara” a koje se tiču postupanja institucija prema ranjivim grupama u kriznim situacijama koje je podnela, mreža nevladinih organizacija na čelu sa Sandžačkim odborom za ljudska prava, razmotrena je od strane gradonačelnika.

Gradonačelnik Nihat Biševac je rekao da preporuke koje su podnele organizacije civilnog društva su na mjestu i da će Grad Novi Pazar na čelu sa gradnoačelnikom i Gradskim vijećem koje o tome odlučuje, dati svoj maksimum da se preporuke implementiraju.

Zagovaračka aktivnost koju predvodi Sandžački odbor za ljudska prava, ima za cilj unapređenje zaštite marginalizovanih grupa (Romi, Osobe sa Invaldiitetom, siromašni građani) na teritoriji Novog Pazara tokom aktuelne pandemije, ali i stvaranje okvira za strateški pristup ovim grupama u budućim sličnim kriznim situacijama.