Murić: Nemamo saznanja da se radi o organizovanom prosjačenju

Grad za sada nema podatke o tome da li se radi o organizovanom prosjačenju u Novom Pazaru već prema saznanjima koja su im dostavili nadležni organi, svi procesuirani pojedinci su samoincijativno prosili na ulicama, izjavio je danas na konferenciji za medije član Gradskog vijeća zadužen za zdravstvo i socijalnu politiku Fevzija Murić.

Murić kaže da do sada nemaju nijedan dokaz da se radi o organizovanom prosjačenju i da se u većini slučajeva radi o kako on kaže “klasičnom prosjačenju”, gdje roditelji a posebno majke zloupotrebljavaju svoju djecu u svrhu prosjačenja.

On je apelovao na medije i na građane da zajedno sa institucijama sarađuju na tome da se nađe zajednički način da se riješi ovaj problem, a to znači da se ne daje novac prosjacima jer je prosjačenje krivično djelo.

Zamislite ulicu kao jednu tržnicu, ako ima neke robe uvijek će da ima kupaca, znači roba je novac i sve dok građani daju novac i sve dok ima u Pazaru tog merhameta, humanosti, solidarnosti, svi kojima je novac potreban će izlaziti da traže taj novac a potreban je mnogima. (Fevzija Murić)

Nakon sastanka sa predstavnicima MUP-a, Suda za prekršaje i Centra za socijalni rad utvrđeno je da prema izveštaju policije i Suda za prekršaje koji su nadležni za ovaj problem, ove godine bilo samo 6 prijava prosjačenja što znači da je time suzbijeno prisustvo prosjaka iz drugih gradova i opština za razliku na prijethodnu godinu kada ih je bilo 16.

Ovih 6 prijava koje su podnete odnosi se u suštini na građane odnosno građanke iz Novog Pazara. Prekršajni sud nema problem sa odraslim fizičkim licima jer se oni vrlo brzo procesuiraju i taj postupak je relativno jednostavan,daje se novčana kazna ukoliko lice nema da plati menja se u kaznu zatvora i rijetko nakon njih ima povratnika. (Fevzija Murić)

NOVI PAZAR NEMA PRIHVATILIŠTE ZA DJECU

Murić tvrdi da je najteže procesuirati žene sa djecom koje prosjače, jer kako on kaže, to je dosta komplikovana procedura i treba obezbjediti prihvatilište za djecu koje grad nema.

Mi smo na ovom sastanku utvrdili da je policija imala 6 akcija što se ovog problema tiče i zaključili da se mjesečno nastavi sa ovakvim akcijama barem dva puta mjesečno. Takođe, prihvatili smo inicijativu direktora Centra za socijalni rad da se formira i izgradi prihvatna stanica ili prihvatilište za djecu i omladinu, što bi olakšalo sve ove druge postupke suda za prekršaje i policije, a i zbrinulo bi svu tu djecu koju roditelji ostavljaju na ulici u kasnim večernjim satima. (Fevzija Murić)

Prosjačenje u Novom Pazaru je postao društveni problem i svjedoci smo prisustva velikog broja prosjaka na ulicama u prethodnih par godina.

Međutim, mi nemamo zvaničnu informaciju o tome zbog čega je prisutan veliki broj prosjaka i o kakvim profilima ljudi se radi.

AMNESTY INTERNATIONAL: ROMI NAJUGROŽENIJA NACIONALNA STRUKTURA U SRBIJI

Prema istraživanjima Amnesty international, najugroženiju nacionalnu strukturu u Srbiji čine Romi. Prema njihovim istraživanjima ova nacionalna manjina najteže dolazi do posla i time su primorani da se snalaze u svakodnevnom životu a mnogi i da prosjače. 

Muzičar i civilni aktivista Olah Vince je za Radio slobodna evropa rekao da Romi u Srbiji teško dolaze do posla i da su za to najodgovorniji političari jer se prema njegovim riječima ne bave ostvarivanju prava za ovu  nacionalnu zajednicu.

Romi nigde nisu uključeni. Nepotrebni su, kao da ne postoje. Na još nižem nivou, pri zapošljavanju, tendencija je ista. Ma koliko da je Rom školovan, teško da može da se zaposli. I ovi što završe ili odlaze u instranstvo, baš kao i ostali, ili se zapošljavaju isključivo u državnim institucijama. Sami romski lideri, takozvani romski lideri, su korumpirani od strane partija iodržavnih institucija. Potkupljeni su i ne rade za romske interese. To je jedan veoma dubok začarani krug (Olah Vince, za Radio slobodna evropa)

Međutim, mi nismo zvanično saznali o kojim nacionalnim strukturama se najčešće radi kada je prosjačenje u Novom Pazaru u pitanju, jer Murić to nije želeo tako da komentariše. Time nismo utvrdili da li su nacionalne manjine ugrožene po pitanju socijalne zaštite u Novom Pazaru i koji su to motivi zbog čega su oni primorani da prosjače?

KAKO POSTUPITI U SLUČAJU DA STE SOCIJALNO UGROŽENI?

Prosjačenje je  krivično djelo i postoje rizici da zbog njega budete privedeni ili služite zatvorsku kaznu.

Murić savjetuje da ukoliko ste slabog materijalnog stanja treba da se prijavite nadležnim institucijama koje će utvrditi vaše stanje i na osnovu njega pružiti vam socijalnu pomoć kroz fondove koji su namjenjeni za socijalno ugrožene a pre svega podneti prijavu Centru za socijalni rad.

Ciljevi socijalne zaštite:

  1. dostići, odnosno održavati minimalnu materijalnu sigurnost i nezavisnost pojedinca i porodice u zadovoljavanju životnih potreba;

  2. obezbjediti dostupnost usluga i ostvarivanje prava u socijalnoj zaštiti;

  3. jednake mogućnosti za samostalni život i podsticati na socijalnu uključenost;

  4. očuvati i unaprijediti porodične odnose, kao i unaprijediti porodičnu, rodnu i međugeneracijsku solidarnost;

  5. preduprijediti zlostavljanje, zanemarivanje ili eksploataciju, odnosno otkloniti njihove posljedice.

Pravo na socijalnu zaštitu

Prema članu 4. zakona o socijalnoj zaštiti, svaki pojedinac i porodica kojima je neophodna društvena pomoć i podrška radi savladavanja socijalnih i životnih teškoća i stvaranja uslova za zadovoljenje osnovnih životnih potreba imaju pravo na socijalnu zaštitu, u skladu sa zakonom.

Prava na socijalnu zaštitu obezbjeđuju se pružanjem usluga socijalne zaštite i materijalnom podrškom.