Vlada odredila nove cijene jestivog ulja

Vlada Srbije donijela je odluku o izmjeni Uredbe o ograničenju visine cijene osnovnih životnih namirnica, pa je tako promjenjen član 2. ove Uredbe u kojem stoji da
je cijena jestivog ulja ograničena u maloprodaji na 219,99 dinara.

‘Maksimalna maloprodajna cena jestivog suncokretovog ulja u pakovanju od jednog litra ne sme prelaziti 219,99 dinara’“, navodi se u uredbi Vlade Srbije.

Promjenjeni član uredbe glasio je da „proizvođačke cijene, cijene u trgovini na veliko i cijene u trgovini na malo, za jestivo suncokretovo ulje u pakovanju od jednog litra, ne smeju biti veće od cijena koje su važile na dan 15. novembar 2021. godine.“

Emir T.

Foto :Emir Tutić