Produžen rok za popis stanovništva

Popis stanovništva je produžen za još sedam dana, u sedam gradova u Srbiji.

Predsednik Gradske popisne komisije u Novom Pazaru, Džemil Divanefendić, istakao je da će popis u narednih sedam dana biti vršen nešto drugačije nego što je do sada.

U narednih sedam dana popis će vršiti četiri dežurna popisivača, u dvije smjene. Svi koji se iz nekog razloga nisu do sada popisali, treba da dođu u prostorije Gradske uprave (kancelarija Udruženja boraca, u prizemlju) u periodu od 8 do 20 časova. Dežurstvo će trajati od 1. Novembra u 8 časova, zaključno sa 7. Novembrom u 20 časova.

Svim građanima koji još uvijek nisu popisani a ne mogu doći lično u prostorije Gradske uprave u navedenom periodu, dostupan je i “Call centar” na broj telefona 064/8627414.

Iz Gradske uprave apeluju na građane koji još uvijek nisu popisani, da to učine na navedeni način do 7. Novembra u 20 časova.