Raspisan konkurs za izbor direktora “Vodovoda i kanalizacije”

Skupština Novog Pazara raspisala je konkurs za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija”, objavljeno je u poslednjem broju Službenog glasnika.

Pravo prijave imaju visokoobrazovani kandidati, sa najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima koji zahtevaju visoko obrazovanje i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima “Vodovoda i kanalizacije”.

Pored osnovnih uslova koji su propisani prilikom zapošljavanja u javnom sektoru, kandidati moraju imati radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova, znanje korporativnog upravljanja i ne smeju biti članovi organa političke stranke.

Izvor: Radio Sto plus