Objavljen raspored sistematskih pregleda za upis djece u prvi razred osnovne škole

Obaveštavaju se roditelji čija se deca upisuju u prvi razred osnovne škole, školske 2023/24godine, a rođena su u periodu od 01.03.2016.godine do 28.02.2017. godine, da će se sistematski pregledi obaviti u periodu od 06.02.2023. do 12.04.2023.godine kod izabranog lekara od 7 časova po sledećem rasporedu:

1. OŠ „Bratstvo“———————— 06.07.08.09.10.13. 14. februar,

2. OŠ „Rifat Burdžević Tršo“——– 17.20.21.22. februar,

3. OŠ „Vuk Karadžić“ ——- 23.24.27.28. februar i 01.02. mart,

4. OŠ „Meša Selimović“—————- 03.06.07.mart,

5. OŠ „Stefan Nemanja“————– 08.09.10. mart,

6. OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“—— 13.14. mart,

7. OŠ „Avdo Međedović“ — 15.16.17. mart,

8. OŠ „Rastko Nemanjić“ ————- 20.21.mart

9. OŠ „Đura Jakšić“ ——————- 22. mart,

10. OŠ „Dositej Obradović ——— 23. mart,

11. OŠ „H.B.Z.Al Nahjan“- Dojeviće — 24.27.28.mart,

12. OŠ „Jošanica“ ———————— 29.30.mart,

13. OŠ „Mur“ —————————– 31.mart i 03.04. april,

14. OŠ „Ćamil Sijarić“ —————— 05.06.07. april,

15. OŠ „ Desanka Maksimović“ ————– 10.11.12. april.

Slati na pregled 35-toro dece dnevno, odnosno plus – minus tri učenika

Za sve informacije obratiti se školi čijem upisnom području dete pripada.