Gradonačelnik Biševac održao sastanak sa komunalnom milicijom (Video)

Komunalna milicija grada Novog Pazara zvanično je počela sa radom ovog mjeseca a prvi zadatak milicije bio je tokom poplava nakon što je proglašena vanredna situacija.Tim povodom o utiscima u radu prve radne nedjelje sa komunalnom milicijom razgovarao je gradonačelnik Biševac koji je nakon sastanka rekao da su komunalni milicajci imali pozitivne utiske.

Po rečima načelnika komunalne milicije Novog Pazara Imera Jahovića, primarna djelatnost milicije je preventivna i namjera da se sa građanima ostvari partnerski odnos kako bi okruženje bilo što bolje za život.

Svakodnevno patrolirajući gradom, pripadnici komunalne milicije imaju za zadatak da se djelatnosti koje su pod nadležnošću lokalne samouprave obavljaju bez problema. Osim preventive uloge, komunalna milicija može učesvovati u hitnim spasilačkim mjerama u slučaju elementarnih nepogoda ili požara.