JKP Gradska čistoća pozvala građane da predlože nove lokacije za sadnju drveća

JKP Gradska čistoća objavila je na svom Facebook profilu poziv građanima da predlože nove lokacije za sadnju drveća u akciji koja će biti predložena u sklopu projekta sa kojim će se prijaviti na konkursu.

Građani će do danas imati priliku da u komentarima na njihovoj objavi na Facebooku predlože na kojim mjestima smatraju da bi trebalo posaditi drveće u cilju ozelenjavanja grada.

“Ono što je važno je da je zemljište planirano za sadnju u vlasništvu grada. Bitni kriterijumi su da za sadnju drvoreda u našem gradu treba uzeti u obzir širinu trotoara, da su dimenzije sadnih jama najmanje 1.2×1.2 m, da iskop sadnih jama neće remetiti kretanje pješaka. Uzeti u obzir i da sadnice u budućnosti dostižu širine krošnje preko 6 m, pa da mora postajati i distanca od građevinskih objekata,” stoji u pozivu JKP-a Gradska čistoća.