Melida Rebronja dobitnica nagrade Amir Dautović

Profesorica bosanskog i srpskog jezika iz Novog Pazara Melida Rebronja, dobitnica je ovogodišnje nagrade “Amir Dautović” koja se dodjeljuje za afirmaciju kulture suživota, sa akcentom na afirmaciju bošnjačke tradicije i bosanskog jezika.

Melida Rebronja je rođena u Sjenici 1968. godine, diplomirala je na Univerzitetu u Prištini, odsjek: Jugoslovenska književnost i srpsko-hrvatski jezik.

Još kao student radila je u osnovnim i srednjim školama u Vučitrnu i Prištini, a nakon studija u osnovnim školama u Novom Pazaru „Bratstvo“ i „Desanka Maksimović“, te neko vrijeme kao novinar u RTV ,,Novi Pazar”.

Stalno zaposlenje dobija u novopazarskoj Gimnaziji, 2006. godine, gdje i danas radi kao profesor bosanskog i srpskog jezika i književnosti.

Melida je autorica „Čitanke“ za prvi razred gimnazije i srednjih stručnih škola za bosanski jezik i književnost, 2013; koautorica je udžbenika „Zlatne staze 5“ za 5. razred osnovne škole, udžbenika „Zlatne staze 6“ za 6. rared osnovne škole za bosanski jezik, te „Čitanke“ za drugi razred gimnazije i srednjih stručnih škola za bosanski jezik, 2014. godine.
 
Komisija za nagradu Kulturnog centra „Amir Dautović“ 2023. godine, čiji je predsjednik Remzo Destović, donijela je odluku da ovogodišnji laureat bude Melida Rebronja, profesor bosanskog i srpskog jezika, iz Novog Pazara. To je odlučeno na sastanku komisije koji je održan 6. 2. 2023. godine u Kulturnom centru, stoji u saopštenju Kulutrnog centra u Novom Pazaru.