Merjem Hodžić, Novopazarka koja je osvojila svijet nauke

Mlada Novopazarka Merjem Hodžić, osvojila je prvo mjesto na IFEST-u, međunarodnom festivalu inženjerske nauke i tehnologije u Tunisu.

Merjemin projekat je među 35 projekata prepoznat kao najbolji istraživačko-naučni projekat na ovom festivalu. Njena ideja za projekat je bila vezana za pitanje: “Kako na efikasan način smanjiti potrošnju električne energije u kući i na koji način bi mogli proizvoditi novu energiju koristeći vodu kao obnovljivi izvor energije?”

Merjem za 020 media kaže da je ovakav projekat efikasan jer smanjuje potrošnju državnih resursa pa je tako ekonomičniji za same korisnike.

“Projekat se bazira na mini hidrogeneratoru koji proizvodi struju, te se akumulira u akumulator iz kojeg će se struja koristiti za potrebe domaćinstva. Na taj način nećemo trošiti više vode nego inače samo ćemo je maksimalno iskoristiti. S druge strane se može smanjiti izgradnja hidroelektrana koje ugrožavaju podvodni svijet i okolinu. Projekat podržava čak 8 SDG “ciljeva održivog razvoja” koji su i globalni poziv na djelovanje u pravcu okončanja siromaštva, zaštite okoline i klime, pružanje prosperiteta drugima itd…”

Inače Merjem Hodžić je učenica 4. razreda Gimnazije, dobitnica je zlatne medalje na bosanskoj naučnoj olimpijadi BOSEPO nakon čega je dobila poziv od organizacije ATAST da učestvuje na IFEST-u gdje je osvojila zlatnu medalju za svoj projekat.

Njena poruka mladima je da se što aktivnije bave naukom i istraživanjem kako bi zajedničkim snagama doprinijeli što boljem i kvalitetnijem životu.