Novi Pazar ponovo među najzagađenijim gradovima po pitanju kvaliteta vazduha

Nakon što je prošle godine proglašen za najzagađeniji grad u Evropi, Novi Pazar suočava se sa novim izazovima u oblasti kvaliteta vazduha. Trenutni indeks zagađenja vazduha u jutarnjim časovima iznosi 157 što se smatra jako zagađenim vazduhom.

Prema najnovijim mjerenjima, grad se suočava s visokim koncentracijama štetnih PM 2.5 i PM 10 čestica u vazduhu. Ove sitne čestice imaju ozbiljne posljedice po zdravlje stanovništva, posebno respiratornih organa.

Ovakvo kontinuirano pogoršanje kvaliteta vazduha stavlja Novi Pazar u centar pažnje i podsjeća na hitnost preduzimanja adekvatnih mjera. Lokalna vlast i građani suočavaju se s izazovom da reaguju kako bi se smanjile emisije i poboljšao životni standard, posebno kada je riječ o zdravlju zajednice.

Očekuje se da će ova zabrinjavajuća situacija podstaći aktivnosti na lokalnom i širem nivou, uključujući mjere za smanjenje emisija iz industrije, poboljšanje javnog prevoza i podizanje svijesti o važnosti očuvanja čistog i zdravog vazduha za sve građane Novog Pazara.