Grad izdvaja 1.3 milijarde dinara za plate zaposlenih i 6.5 miliona za mjesne zajednice koje faktički ne postoje

Lokalna samouprava grada Novog Pazara održala je danas javnu raspravu u multimedijalnom centru u Novom Pazaru prilikom čega je predstavljen budžet za 2024. godinu. Predsjednik Privremenog organa Novog Pazara Nihat Biševac, izjavio je danas na javnoj raspravi o nacrtu budžeta za 2024. godinu da budžet iz godine u godinu raste, ali da i dalje nema dovoljno novca da se zadovolje sve potrebe korisnika.

Najviše novca iz gradskog budžeta biće utrošeno na primanja zaposlenih u lokalnoj samoupravi, preko 1,3 milijarde, nakon čega slijedi korišćenje usluga i roba sa 1,2 milijarde dinara.
Među najznačajnijim, kapitalnim projektima, u nacrtu budžeta navedeni su izgradnja komunalne infrastrukture za šta je namenjeno 180 miliona dinara, izgradnja zgrade za socijalno stanovanje i omladinskog centra sa po 40 miliona dinara i druga faza IT centra sa 39 miliona dinara.

Predstavnici Građanskog pokreta Sandžaka ocijenili su da je budžet Novog Pazara “stagnirajući” i kritikovali što se 11 od 38 miliona evra iz budžeta troši na zarade zaposlenih.

Oni su ukazali na ostale tačke dnevnog reda za koje smatraju da je Grad mogao bolje utrošiti novac prilikom raspodjele budžeta.

U okviru javne rasprave o nacrtu Budžeta Grada Novog Pazara za 2024. godinu, predsjednik Građanskog pokreta Sandžaka Edin Zećirović postavio je nekoliko pitanja i dao niz sugestija. On ističe da bi na osnovu svih raspoloživih resursa (položaja grada, broja i strukture stanovništva, materijalnih i prirodnih resursa i ostalih parametara) budžet Novog Pazara trebao biti veći makar između 45 i 50 miliona €. Međutim zbog loše organizacije sistema Lokalne samouprave imamo STAGNIRAJUĆI budžet od kojeg jedna trećina ode samo na plate zaposlenih, druga trećina na servisiranje preduzeća i ustanova, pa malo novca ostaje za bilo kakav razvoj.

Zećirović je ukazao na problem gdje 320.000€ ide Savjetu za saobraćaj, a godinama se ne radi saobraćajna studija i imamo saobraćajni haos i kolaps pitao je koje će se aktivnosti i projekti sprovesti za ovako veliku sumu novca i predložio da se raspusti sadašnji Savjet za saobraćaj i formira novi koji bi vodila stručna lica.

On je zatražio je da se preciznije pojasni na šta će se utrošiti 500.000€ predviđenoj za upravljanje i održavanje saobraćajne infrastrukture.

Zećirović je takođe insistirao da se Medresa kao najstarija obrazovna institucija u regionu uvrsti u budžetska davanja za 2024. godinu što je Predsjednik privremenog organa upravljanja Nihat Biševac odbio uz obrazloženje da je grad dužan da finansira samo škole koje su u državnom sistemu obrazovanja.

Takođe je zatražio precizirano pojašnjenje finansiranja medija jer se opet ponavlja stavka kojom je u 2023.godini finansirana RTVNP za koju Zećirović smatra da služi direktno vladajućem režimu, što je protivzakonito.

Insistirao je da se povećaju davanja za studentske stipendije i da se omogući i studentima privatnih fakulteta lonkuridanje za iste pod istim uslovima.

Izrazio je negodovanje činjenicom da je novopazarska teritorija oko 70% poljoprivredno područje a za poljoprivredu je namijenjeno jedva 0,6% budžeta. Predložio formiranje ozbiljnije poljoprivredne službe i povećanje sredstava za poljoprivredu.

Na kraju izlaganja Zećirović je kazao da je nedopustivo da Grad Novi Pazar ne radi ništa i ne tretira budžetom izradu dokumentacije kojom bi se ušlo u proces gasifikacije, jer bi dobili jeftiniji energent i smanjili zagađenje vazduha u zimskom periodu.

Kandidat za odbornika Almir Vrujčanin je govorio ukazao je na neravnomjerne iznose iz budžeta za osnovne škole, pa tako je za OŠ “Bratstvo” predviđeno 43.000.000 dinara, a za OŠ “Vuk Karadžić” koja ima sličan broj učenika svega 23.000.000 dinara.

Kandidat za odbornika Semir Tutić ukazao je na probleme ulaganja u mjesne zajednice u koje se iz gradskog budžeta ulaže 6.500.000 dinara godišnje. On je rekao da mjesne zajednice faktički ne postoje jer je njihov mandat istekao prije više od 10 godina, a i u ovom budžetu se odvajaju sredstva za njih, te postavio pitanje zašto je to tako, gdje ide taj novac i na koje račune. Naglasio da je opravdanost ove stavke u budžetu izuzetno sporna.

Tutić smatra da je 20.000.000 dinara za zaštitu životne sredine zanemarljivo mali iznos jer predstavlja 0.24% budžeta grada, a grad se trenutno bori sa velikim ekološkim problemima. Grad mora opredijeliti puno veća sredstva za ovu važnu budžetsku stavku.

Kandidatkinja za odbornicu Aida Karišik je govorila o problemu malih prostornih kapaciteta srednje Škole za dizajn, te o tome rekla da se nada da su odrađene studije o deficitarnim zanimanjima za grad Novi Pazar i da su pokazale da su smerovi građevinskog područja deficitari. “Činjenica je da se već 15 godina ovo područje rada ne širi, jedan od razloga je manjak prostora u školi za dizajn” tvrdi Karišik. Postavila je pitanje da li se planira povećanje prostornog kapaciteta ove škole, a kao potpitanje da se objekat koji je planiran za rekonstrukciju trenutno popravlja sa nekim privremenim radovima kojim se ne rešava ključni problem već samo popravlja postojeće stanje.

Kandidat za odbornika Aladin Paučincac govorio je o uređenju rečnih korita u iznosu od 10.000.000 dinara, te postavio pitanje šta se pod tim podrazumijeva on je naveo da 16.400.000 dinara se izdvaja za Kancelariju za mlade, koja ima 7 zaposlenih po podacima na sajtu, što govori da gotovo čitav iznos ide na visoke plate tih zaposlenih.

Najviše novca u gradsku kasu, preko 2,3 milijarde dinara, trebalo bi da se slije od naplate poreza i to poreza na dohodak (1,4 milijarde), na imovinu (547 miliona), a nepokretnosti (390 miliona dinara). Na ovoj javnoj raspravi nije bilo drugih pitanja osim pitanja predstavnika Građanskog pokreta Sandžaka.