Danas je Dan novinara Sandžaka

Današnji dan novinari i medijski radnici u Sandžaku obilježavanju kao Dan novinara Sandžaka, gdje se prisjećamo povijesnog trenutka iz 1932. godine kada je 1.februara u Prijepolju svjetlost dana ugledao prvi primjerak lista “Sandžak”.

Datum rođenja sandžačkog novinarstva vezan je za pojavu lista “Sandžak”, no važno je napomenuti da je štampe i novina bilo u Sandžaku i prije toga. Prvi list, nazvan “Lim”, vidio je svjetlo dana u Pljevljima u julu 1909. godine, simbolizirajući povezanost Pljevalja s ostalim dijelovima Sandžaka.

Mehmed Kamil je bio urednik lista. Dalje, 1922. godine, počeo je izlaziti list “Hak”, čiju je osnivač bila politička stranka “Džemijet”. “Sandžak”, koji je bio posvjećen kulturnom i ekonomskom napretku regije, pokrenuo, uređivao i izdavao je Milivoje Žugić, istaknuti intelektualac i novinar iz Prijepolja.

Izrazito humanističke, političke i socijalne dimenzije lista, koje su naginjale idejama suprotnim tadašnjem režimu, često su rezultirale zabranama. Zbog toga je list mijenjao svoje ime, a nakon zabrane bi se ponovno pojavljivao s drugačijim nazivom. Do Drugog svjetskog rata, prolazio je kroz više imena – od Sandžaka preko Novog Sandžaka do ponovnog povratka naziva Sandžak.

Posebno je važno istaknuti da je ugledni intelektualac Sreten Vukosavljević dao poseban pečat novinama. Tokom Drugog svjetskog rata, bio je na čelu sandžačke vlade, odnosno Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Sandžaka (ZAVNOS).

Danas nakon više od 90 godina, današnji novinari u Sandžaku suočavaju se s nedostatkom dnevnih listova ili elektronskih medija koji pokrivaju regiju. Novinarstvo je svedeno na manje redakcije, uglavnom lokalne televizijske i radio stanice, kao i internet portale.