Marovac: Izgled kule Džephane je neupitan, on je dio graditeljskog naslijeđa i identiteta našeg naroda

Novopazarci Admir i Izet Marovac, već duže vrijeme grade maketu kule Džephane kako bi realistično prikazali njen izgled, a kao izvor koriste spise i fotografije koji najbolje opisuju njenu inženjersku etiku.

Admir Marovac je diplomirani arhitekta po struci i rado je prihvatio ovaj izazov smatrajući da je izgled Džephane neupitan i da je najavljeni projekat njene obnove neprihvatljiv, jer ne predstavlja graditeljski identitet Bošnjačkog naroda na ovim prostorima.

Kako komentarišete predviđeni projekat rekonstrukcije kule Džephane?

Projektom predviđeni
izgled kule Džephane

Kula Džephana se mora obnoviti u svom originalnom obliku kakav imamo na mnogobrojnim fotografijama. Oko izgleda kule nema apsolutno ništa nejasno, i nema nikakve potrebe pribjegavati drugim metodama pri njenoj rekonstrukciji i revizalizaciji. Moraju shvatiti i struka i narod, da je kula Džephana nacionalno pitanje i da tu nema kompromisa.

Pored toga što je originalan izgled neupitan, Bošnjački narod se identitetski poistovjećuje sa kosim krovovima, ćeramidom, kamenim zidovima i svime što simboliše njegovu predjašnju historiju i graditeljsko naslijedje, i neće dopustiti da nad njegovom čaršijom bude drugog krova mimo onog kakav je bio.

Nažalost, još uvijek je svijest u narodu na niskom nivou, ali angažman mnogih ljudi iz grada na razne načine doprinosi tome da se svijest polako budi. Ne želim umanjiti ni trud lokalne samouprave na želji da se obnovi kula Džephana, ali tu zaista ne bi imalo mjesta nikakvim kompromisima, već moramo biti svi jedinstveni u ostvarenju naših zajedničkih ciljeva.

Originalni izgled Džephane

Želim podvući, da narod mora suštinski shvatiti da su spomenici kulture, materijalnog i nematerijalnog karaktera, naša lična karta. Definitivno je vrijeme kada moramo suštinski i ispravno krenuti putem njihovog očuvanja i negovanja.

 Koliko je materijala potrošeno i koji materijal ste koristili pri izgradnji makete?

Maketa je izuzetno obimna i zahtevna, pa samim tim nosi i dosta materijala i sati rada. Neka okvirna procjena je da je ugradjeno dosad oko 7.000 kamenčića. Apsolutno svaki kamen je posebno obradjen i dimenzionisan u razmjeri.

 

 

Da li će maketa biti izložena u javnosti i gdje?
Naravno, zbog naroda i javnosti je i radimo. Biće izložena na trgu kako bi svako ko je zainteresovan mogao da se upozna sa dijelom naše historije.