Odbijeni svi prijedlozi opozicije za dopunu dnevnog reda

Odbornici vladajuće većine u Skupštini grada Novog Pazara odbili su danas svih 26 prijedloga opozicionih stranaka za dopunske tačke dnevnog reda. Opozicija tvrdi da je takav potez spriječio raspravu o važnim temama i ograničio demokratski proces u lokalnom parlamentu i da je ovo još jedan primjer političke polarizacije koja karakteriše političku scenu u ovom gradu.

Odbornik GPS-a Edin Zećirović predložio je šest dodatnih tačaka dnevnog reda koje uključuju izradu stručne studije o elektroenergetskom sistemu, saobraćajne studije za teritoriju grada i formiranje komisije za primjenu preporuka ODHIR-a. Takođe je predložio upućivanje apela rukovodstvu DUNP-a da preduzme neophodne korake za obnovu akreditacije studijskih programa i rešavanje postojećih problema.

Odbornička grupa SDA Sandžaka predložila je 11 tačaka dnevnog reda, uključujući izveštaje o nacionalnoj strukturi zaposlenih, formiranje anketnog odbora za incidente, pokretanje inicijative za izmeštanje kasarne “Rifat Burdžević Tršo”, mjere podrške tokom Ramazana i povlačenje tačaka o imenovanju novih direktora.

Odbornici SPP predložili su devet tačaka dnevnog reda, uključujući pranje ulica i javnih površina u gradu, rekonstrukciju puta i izgradnju rječnih korita u Novopazarskoj banji, kao i izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u naselju Paralovo i sanaciju otvorene kanalizacije u naselju kod Hakovog hana. Takođe su tražili formiranje komisije za praćenje i kontrolu rekonstrukcije Kule Džephane, zabranu održavanja najavljenog bajramskog koncerta, kao i izradu Lokalnog plana zaštite životne sredine.

Odbornici SDA Sandžaka, SPP i odbornik GPS Edin Zećirović predložili su poništenje Konkursa za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja u Novom Pazaru za ovu godinu. Umjesto toga, predložili su raspisivanje novog konkursa s ograničenjem da nijednom podnosiocu ne može biti dodijeljeno više od 25% predviđenih sredstava.