Presuda Aladinu Paučincu pred sudom u Strazburu

Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) danas je podnio predstavku Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu u vezi s prethodnom presudom Ustavnog suda Srbije. Presudom je građanski aktivista iz Novog Pazara, Aladin Paučinac, proglašen krivim za vrijeđanje vršioca dužnosti direktora Opšte bolnice Meha Mahmutovića.

Advokatica Kristina Todorović izjavila je za portal Free media da je presuda izrečena u jednom od prvih od oko deset suđenja u postupku vođenom po privatnoj tužbi Mahmutovića.

Paučinac je bio jedan od učesnika protesta 2020. godine protiv rukovodstva Opšte bolnice u Novom Pazaru. Protesti su imali za cilj traženje odgovornosti nadležnih zbog visokog broja smrtnih slučajeva usljed COVID-19, kao i zbog općenito lošeg stanja u zdravstvenom sistemu.

Todorovićeva je naglasila da je postupak bio izuzetno brz, što nije uobičajeno u našem pravnom sistemu. Sve je gotovo u jednom ročištu, a jedini izvedeni dokaz bio je iskaz Paučinca, odnosno okrivljenog.

Ističe da je tražila od suda da utvrdi da je postupak protiv njenog klijenta vođen uz povredu prava na pravično suđenje i slobodu izražavanja.

“Mešanje države u njegovo pravo na slobodu izražavanja nije bilo neophodno u demokratskom društvu, što je uslov koji bi morao da bude zadovoljen. To je nešto što je Ustavni sud morao da razume i da pretrese baš u kontekstu prava na pravično suđenje, ali nije”, rekla je Todorovićeva.

Ona vjeruje da će Sud u Strazburu prepoznati da su ovi optuženi bili u pravu, jer se situacija u Novom Pazaru tokom pandemije koronavirusa vjerovatno ne bi promijenila da oni nisu protestovali ispred bolnice i ukazivali na probleme.

izvor: Free media