SDA: Nema sumnje da je bilo krađe na izborima, bivša vlast da prizna poraz ili idemo na nove izbore

Predsjednik Stranke demokratske akcije Sandžaka (SDA) Sulejman Ugljanin ponovio je danas stav da su tri opozicione partije na lokalnim izborima u Novom Pazaru  ,,drastično” pokradene i da su sporni svi mandati SDP-a.

“Kompletan postupak sprovođenja izbora u Novom Pazaru nije sproveden u skladu sa Zakonom, što se može utvrditi u evidenciji cijelog procesa prilikom utvrđivanja broja glasova,raspodjele mandata, učestvovanja pravosnažno osuđenih lica u sprovođenju izbora,zloupotrebe zahtjeva koji su podnijeti Izbornoj komisiji. Utvrđene nezakonitosti ugledaju se u sljedećem:

  1. Prema izjavi člana izborne komisije Ridvana Fetića, kandidat za odbornika sa liste za Evropski Novi Pazar, Vahidin Melajac i visoki funkcioner SDP-a Mirsad Jusufović, boravili su duži vremenski period u prostoriji u kojoj je vršena obrada glasova i ako za to nemaju pravo.Lice zaduženo za unos i obradu glasova Sead Mašović i predsjednik Izborne komisije Radoslav Milić, omogućili su da lica koja nisu ovlašćena i koja su u direktnom sukobu interesa učestvuju u obradi i unosu glasova.
  2. Prilikom naknadne provjere izbornog materijala sa dijelova biračkih mjesta evidentirano je da je izborna lista SDA Sandžaka dr. Sulejman Ugljanin osvojila veći broj glasova od broja glasova koji je naveden u odluci o utvrđivanju preliminarnih rezultata izbora za odbornike Skupštine grada Novog Pazara od 18. decembra ove godine.
  3. U donošenju odluka o utvrđivanju preliminarnih rezultata izbora za odbornike Skupštine grad Novog Pazara, u prijemu i obradi izbornog materijala i drugim izbornim radnjama koje se odnose na zakonitosti izbornog procesa a naročito u utvrđivanju brojeva glasova učestvovalo je lice koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od 1. godinu zbog zloupotrebe službenog položaja, a kojem je shodno u članu 16. stav 1 tačka 7. trebao biti konstantovan prestanak članstva u Izbornoj komisiji grada Novog Pazara.
  4. Upoređivanjem zapisnika o radu biračkih odbora koje smo dobili od članova biračkih odbora sa zapisnicima o radu biračkih odbora koji su objavljeni na zvaničnom sajtu Republičke izborne komisije, utvrdili smo da su zapisnici sa biračkih mjesta 62,63,69,70,75,84,85,89,91,95 i 97 naknadno prepravljani odnosno da su prepravke na njima vršene nakon zatvaranja biračkih mjesta, van biračkih mjesta i bez znanja članova biračkih odbora.Naknadnom provjerom materijala na biračkom mjestu 95 broj 95. utvrđen je veliki broj nepravilnosti.
  5. Dana 20.12.2023. godine na svom ličnom Facebook profilu kandidat za odbornika ispred izborne liste ” Za Evropski Novi Pazar ” Husein Memić, objavio je dopis u kojem sam ja kao ovlašćeno lice ispred liste SDA Sandžaka uputio GIK-u u vezi sa zahtjevom za kontrolu zapisnika o radu biračkog odbora i kompletnog izbornog materijala sa uzorkom. Dokument koji je Husein Memić objavio sa matičnim brojem i drugim ličnim podacima ovlašćenog lica SDA Sandžaka predstavljaju grubo kršenje Zakona koji reguliše oblast Zaštite podataka o ličnosti. Predsjednik Izborne komisije Radoslav Milić snosi odgovornost zbog činjenice da dokumentima izborne komisije raspolažu i javno ih objavljuju predstavnici izbornih lista koji učestvuju na izborima odnosno u ovom slučaju Husein Memić, koji i pored toga što je kandidat za odbornika još uvijek vrši funkciju ministra u Vladi republike Srbije.Postupanjem na ovaj način dovodi se u pitanje zakonitost i transparentnost cjelokupnog izbornog procesa jer ovaj konkretan primjer jeste dokaz da je predsjednik izborne komisije rad izborne komisije , potčinio interesima SDP-a odnosno SDPS-a te da izborni proces koji je sproveden u Novom Pazaru nije zakonit ,demokratski i transparentan.  ” stoji u zvaničnom saopštenju SDA Sandžaka.

Ugljanin je izjavio da postoje mnoge neregularnosti tokom izbornog procesa i da je predsjednik Gradske izborne komisije ,,saučesnik u krađi glasova”, tvrdi Ugljanin.

“Mi smo pokrenuli sudski postupak i koliko već sutra će biti predat nadlježnim sudskim organima,bez obzira kakvo je sudstvo, mi se držimo propisa. Mi ćemo pokrenuti sudski postupak protiv svih onih koji su prekrajali glasove, koji su skidali sa naše liste i stavljali na drugu listu glasove i onih koji su preko svojih ljudi u Upravi zloupotrebili i objavili podatke o našem kandidatu za odbornika javno” izjavio je Ugljanin.

Prema Ugljaninovoj ocjeni, sporna situacija se i pre suda može riješiti na nekoliko načina.

„Da Komisija (GIK) dozvoli kontrolu kompletnog izbornog materijala, ili proglasi konačnim rezultate da tri liste u zbiru imaju 24 odbornika, ili da se ponište izbori od 17. decembra a zatim sprovedu novi, „pod jednakim izbornim uslovima za sve učesnike“.