Građanski pokret Sandžaka: Grubo kršenje poslovnika prilikom pokušaja verifikacije mandata

Na press konferenciji Građanskog pokreta Sandžaka istaknuto je danas da je današnja sjednica Skupštine grada održana nelegitimno i da je pored mnogih ranijih nepravilnosti koje su uticale na prekrajanje izborne volje građana, dopušteno da osoba kojoj nije verifikovan mandat u skladu sa poslovnikom glasa i usvaja odluke u Skupštini grada.

Predsjednik pokreta Edin Zećirović, nazvao je današnju sjednicu Skupštine “performansom”, ističući da je prilikom dodjele mandata osobi sa liste “Za Evropski Novi Pazar” u verifikacionom listu stajala potpuno drugačija informacija u odnosu na one koje su stajale u dokumentaciji.

“Mi smo otišli spremni na tu sjednicu Skupštine i posavjetovali smo se sa našim članovima koji i te kako dobro poznaju pravnu proceduru i našli smo niz propusta za koje smatramo da će i te kako oboriti sav ovaj proces koji su oni pokušali da legitimizuju i legalizuju. Kao jedan vrlo važan segment tog performansa kojeg oni nazivaju konstituirajuća sjednica , jeste i pokušaj verifikacije mandata odborniku sa liste “Za Evropski Novi Pazar” Aladina Melajca, gdje su informacije koje su stajale u dokumentaciji u potpunosti bile suprotne informacijama na verifikacionom listu koje je izdala Gradska izborna komisija. Samim tim Poslovnik skupštine grada nalaže da se to ispravi i jasno i precizno definisana procedura u članu 10. Poslovnika skupštine grada gdje se kaže da ta ispravka mora da se izvrši zahtjevom prema Gradskoj izbornoj komisiji gdje bi GIK trebala da zakaže posebnu sjednicu,pa da zasjeda,pa da razmatra i da utvrdi neke činjenice  , da donese neki dokument , da ga potpiše , da ga verifikuje i da ga vrati ponovo Skupštini grada Novog Pazara i tek onda na sljedećoj Skupštini u skladu sa Poslovnikom taj odbornik može da dobije verifikaciju svog mandata ” rekao je Zećirović.

Zećirović dodaje da je prilikom izbora predsjednika Skupštine ponovo prekršeno nekoliko članova Poslovnika gdje nije imalo jasne i transparentne procedure prilikom odabira.

“U članu 13. tačno se definiše šta mora od procedure da se sprovede kako bi odbornici mogli da rade odnosno, da donose odluke, između ostalog mora da nam se dostavi materijal  na kojem je jasno i nedvosmisleno 1/3 nekih odbornika u Skupštini grada kojima je verifikovan mandat , pismenim putem predlažu nekog člana odnosno, jednog od odbornika za kandidata predsjednika Skupštine grada Novog Pazara. To se nije desilo , oni su samo  izašli i usmjeno pred govornicom predložili jednog od svojih odbornika , nakon toga su pristupili glasanju.” – dodaje Zećirović.

Povodom navoda da je umalo došlo do incidenta sa članovima SPP-a zbog redosljeda sjedenja u Skupštini grada Zećirović je izjavio da je to samo pokušaj odbornika SPP-a da skrenu nekakvu pažnju na sebe.

“Sve one stolice koje sam mogao da oslobodim tim akterima koji sebe danas predstavljaju SPP-ovcima ja sam oslobodio, i te stolice danas koje su potrčali da zauzmu takođe sam im oslobodio jer oni misle da je do stolice, nije do stolice i do onoga što sjedi u stolici nego do glave” rekao je Zećirović.