U srijedu štrajk zaposlenih na Državnom univerzitetu

Granski sindikat prosvjetnih radnika “Nezavisnost” Državnog univerziteta u Novom Pazaru najavio je danas održavanje polusatnog štrajka upozorenja za srijedu, 28. februara, u holu ove visokoškolske ustanove.

Iz Sindikata navode da se štrajk organizuje zbog kako kažu ,bahatog i diskriminatornog ponašanja rukovodstva Državnog univerziteta u Novom Pazaru prema zaposlenima, posebno prema članovima sindikata, što smatraju degradirajuće i protivpravno.

Sindikat zahtjeva od rukovodstva Državnog univerziteta u Novom Pazaru, između ostalog, da započnu dijalog radi izmjene Statuta univerziteta, donošenja Pravilnika o radu, te kako navode prestanak sa šikaniranjem članova sindikata i pritiscima na njih. Među navedenim zahtjevima traže i uvođenje transparentnosti u procesu isplate zarada, garantovanje prava na penziju za zaposlene, kao i prestanak politike postavljanja osoba na rukovodeće pozicije koje ne ispunjavaju zakonom propisane uslove za to.

Takođe, Sindikat zahtjeva da se prestane sa praksom raspoređivanja zaposlenih u prostorije koje nisu primjerene za rad, kao i da se okonča praksa prijetnji i ucjena putem pokretanja neosnovanih disciplinskih postupaka protiv članova sindikata i ukidanje odluka i rješenja kojima se nezakonito sankcionišu članovi sindikata.

Rukovodstvo Državnog univerziteta u Novom Pazaru je ranije danas osporilo navode Sindikata, nazivajući ih netačnim, grubim i zlonamjernim. Istakli su da smatraju da ti navodi predstavljaju pokušaj zaštite interesa manje grupe zaposlenih.